ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΩΝ ΧΙΟΥ

Μέση βαθμολογία προμηθευτή
0 από 5

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ.) ιδρύθηκε το 1938 ως η επίσημη, συλλογική έκφραση των μαστιχοπαραγωγών της Χίου. Έχει ως κύρια δραστηριότητα της την συλλογή, επεξεργασία και εμπορία φυσικής μαστίχας και την παραγωγή και εμπορία προϊόντων μαστίχας. Η εμπορική της δραστηριότητα είναι κυρίως εξαγωγική αφού περίπου το 80% της ετήσιας παραγωγής της μαστίχας Χίου προωθείται στις αγορές του εξωτερικού. Είναι αξιοσημείωτο δε ότι τα σημαντικότερα προϊόντα της Ε.Μ.Χ είναι προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π). The Chios Mastiha Growers Association was founded in 1938 as the official, collective expression of the mastiha producers of Chios. Its main activity is the collection, processing and promotion of natural mastiha and the production and promotion of mastiha products. Its commercial activity is mainly export since about 80% of the annual production of Chios mastiha is promoted in foreign markets. It is noteworthy that the most important products of the Association are products of Protected Designation of Origin (PDO).

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος