Σχετικά με την πλατφόρμα ΝΑΥΣ

Η πλατφόρμα ΝΑΥΣ αποτελεί ένα καινοτόμο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας της κρουαζιέρας και παραγωγών και προμηθευτών «παραδοσιακών» προϊόντων σε προορισμούς κρουαζιέρας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας κρουαζιέρας, όπου παραγωγοί και προμηθευτές τοπικών «παραδοσιακών» προϊόντων από τις δυο αυτές χώρες μπορούν να προωθούν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα τους. Ειδικότερα για την Ελλάδα, τα προϊόντα αυτά παράγονται και προωθούνται από παραγωγούς και προμηθευτές από τις Περιφέρειες της Κρήτης και του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Τα προϊόντα αυτά διατίθενται τόσο για τον εφοδιασμό κρουαζιερόπλοιων ή των καταστημάτων που φέρουν όσο και σε επιβάτες κρουαζιέρας που ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα ελληνικών και κυπριακών προορισμών κρουαζιέρας.

Το ΝΑΥΣ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης Πράξης «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας», η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση του τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα και την Κύπρο και στην ενσωμάτωση της τοπικής παραγωγής των δυο αυτών χωρών στις εφοδιαστικές αλυσίδες κρουαζιέρας.

Σε απλά βήματα

Είστε παραγωγός ή προμηθευτής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων;
1. Εγγραφείτε ή Σύνδεθείτε στη πλατφόρμα ΝΑΥΣ
2. Καταχωρήστε εύκολα και γρήγορα προϊόντα που επιθυμείτε να διαθέσετε στις εταιρείες και τους επιβάτες κρουαζιέρας
3. Λάβετε παραγγελίες και αιτήματα υποβολής προσφορών
4. Παραδώστε τις παραγγελίες σας στον επιλεγμένο λιμένα κρουαζιέρας
Είστε εκπρόσωπος εταιρείας κρουαζιέρας;
1. Εγγραφείτε ή Σύνδεθείτε στη πλατφόρμα ΝΑΥΣ*
2. Αναζητήστε εύκολα και γρήγορα προϊόντα που επιθυμείτε να παραλάβετε
3. Καταχωρείστε την παραγγελία σας ή ζητήστε προσφορά από επιλεγμένους παραγωγούς / προμηθευτές
4. Παραλάβετε εύκολα και αξιόπιστα την παραγγελία σας κατά τον ελλιμενισμό του πλοίου στο επόμενο λιμάνι κρουαζιέρας
Είστε επιβάτης κρουαζιέρας;
1. Εγγραφείτε ή Σύνδεθείτε στη πλατφόρμα ΝΑΥΣ*
2. Αναζητήστε εύκολα και γρήγορα προϊόντα που επιθυμείτε να παραλάβετε
3. Καταχωρείστε την παραγγελία σας ή ζητήστε προσφορά από επιλεγμένους παραγωγούς / προμηθευτές
4. Παραλάβετε εύκολα και αξιόπιστα την παραγγελία σας κατά τον ελλιμενισμό του πλοίου στο επόμενο λιμάνι κρουαζιέρας
* Αν δεν γίνει αρχικά και επιλεγούν προϊόντα προς παραγγελία, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της παραγγελίας